Kurz pro vedoucí protiepidemických odboru KHS – základní principy práce v moderní epidemiologii

Epidemiologie používá statistické metody prakticky ve všech fázích cinnosti. Kurz, organizovaný pro osvežení vedomostí statistiky je zvlášte zamerený na metody používané pri šetrení hromadných výskytu a epidemií. Cílem je posílení využívání analytických epidemiologických metod vcetne príslušných statistických metod pro vytvárení "evidence" pro rozhodování.

Úvod do problematiky – šetrení epidemií z pohledu moderních epidemiologických metod a kontext šetrení epidemií
(MUDr. Marta Príkazská)

Šetrení epidemie a statistika – uplatnení statistiky v jednotlivých fázích šetrení epidemie 7345.wrkshop_2011_prikazska2.pdf
(MUDr. Marta Príkazská)

Mikrobiologická charakteristika, vcetne molekulární charakterizace v programech surveillance
(MUDr. Pavla Krížová, CSc.)

Základy statistických postupu používaných v epidemiologii – možnosti analýzy a interpretace získaných výsledku. (RNDr. Bohumír Procházka, CSc.)

Jednotlivá témata:

  • Základní principy statistického uvažování - indukce z výberu na celou populaci
  • Typy odhadu poskytovaných statistickými postupy - bodové, intervalové odhady
  • Základní principy testování hypotéz a jejich interpretace
  • Zpusoby sberu dat do studie vcetne návrhu rozsahu šetrení
  • Ukazatele popisující populaci jako celek, rozdíly mezi skupinami vztahy faktoru
  • Rušivé faktory, overení jejich vlivu a jejich eliminace (Field epidemiology manual: Biases in epidemiological studies)
  • Zobrazení a analýza trendu (Field epidemiology manual: Analysis by time characteristics)
  • Diskuse a reakce na dotazy

Poznámka: kapitoly ve Field epidemiology manual jsou prednášeny na Introductory course programu EPIET.

Doba trvání - 4-5 vyucovacích hodin.

Posluchaci byli seznámeni s vybranou problematikou, ale nebyl zahrnutý trénink využití pocítacových programu.

Kurz se konal ve Státním zdravotním ústavu v Praze dne 10.01.2011.

Další kurz - workshop se konal ve Státním zdravotním ústavu 18-19.05.2011.

obrazok